Qazaq Literature

Обязательный предмет Qazaq Literature. Қазақ әдебиеті -  қазақ халқының сан ғасырлық тарихын, дәстүрін, өнерін, әдебиеті мен мәдениетін ұлттық құндылығын бағалауды, көркем шығармада бейнеленетін қоғамдық-әлеуметтік құбылысты көркемдік тұрғыда қабылдауды, әдебиетті өмірмен байланыстыруды үйретуге бағытталған курс болып табылады. Оқушыларды креативті ойлауға бағыттау. Олардың ойларын ауызша еркін жеткізуіне және жаза білуіне қолдау көрсету, дәлелдер келтіру, салыстыру және анализ жасау, бағалау дағдыларын қалыптастыру.

Учитель